Op onze website gebruiken we cookies. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit beleid en geeft u ons toestemming cookies te gebruiken conform de voorwaarden in dit beleid.

Schaal- en schelpdieren

Schaal- en schelpdieren

Wij bieden u een breed assortiment van eerste klas schaal- en schelpdieren die wij inkopen bij onze vaste kwekerijen of bij de Nederlandse visafslagen.